1. سیده خدیجه امیریان , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی , نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۵-۲۲
 2. مریم حسینی , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو , افق دانش , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۱۱-۳۱۷
 3. مریم حسینی , محمدسعید عبدخدائی , تاثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی – رفتاری فوردایس بر میزان احساس انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دو , دانشکده علوم پزشکی نیشابور , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 4. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , محمد طیبی , اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها , آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۴۵-۲۵۴
 5. رؤیاسادات علویان , زهرا طبیبی , عبدالله بنی هاشم , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی بازی درمانی والد کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد کودک , خانواده پژوهی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۶۱-۴۸۲
 6. سید ولی الله موسوی , سجاد رضایی , مریم شیری , محمدسعید عبدخدائی , اثر بزهکاری و جنس بر سبکهای فرزندپروری، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیت نوجوانان , روانشناسی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۶-۲۲۲
 7. کبری حسینی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدسعید عبدخدائی , بررسی ارتباط زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی و رضایت از زندگی , پژوهش در دین و سلامت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳-۱۱
 8. سیده آفرین فرزادفرد , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۲۲-۲۲۸
 9. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها , دستاوردهای روانشناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۵-۴۶
 10. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۳۲-۴۱
 11. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۸۷-۹۷
 12. فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی , دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۷-۶۶
 13. هادی تقی زاده , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی , نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد , پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۴۱-۵۸
 14. محمد داوری , غلامرضا صدیق اورعی , محمدسعید عبدخدائی , مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی , مطالعات اسلام و روان شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۵-۸۳
 15. آسیه صفرزاده , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران , مطالعات روان شناختی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۴۱-۱۵۸
 16. الهام نیک بخت , محمدسعید عبدخدائی , حسین حسن آبادی , اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۸۱-۹۴
 17. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۷۶
 18. یونس فاتحی , محمدسعید عبدخدائی , فرزاد پور غلامی , محسن ناظمی , بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان , روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۵-۳۴
 19. تکتم کاظمینی , محمدسعید عبدخدائی , مطالعه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی بر بهبود شاخص های درمان اعتیاد در مردان وابسته به مواد , دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۶۳-۷۰
 20. بی بی مریم سالاری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۷-۶۴
 21. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی , پژوهش در سلامت روانشناختی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۱-۱۹
 22. غلامرضا صدیق اورعی , محمدسعید عبدخدائی , محمد داوری , راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم , اسلام و علوم اجتماعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۷-۳۶
 23. مرضیه سروی , علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی , تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۱۴-۳۲۶
 24. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت , مطالعات آموزش و یادگیری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۲۰
 25. مژگان معمارباشی اول , راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی , رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی , مشاوره شغلی و سازمانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۶۶-۷۸
 26. یونس فاتحی , محمدسعید عبدخدائی , فرزاد پور غلامی , بررس رابطه کمالگرایی و خود کار آمدی با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبد , پژوهش های روانشناسی اجتماعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۳۹-۵۳
 27. راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان , پژوهش در سلامت روانشناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۶-۳۵
 28. محمدسعید عبدخدائی , آفرین صادقی اردوبادی , بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن , روان شناسی بالینی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۵۱-۵۸
 29. اعظم تجری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۲
 30. رضا سلطانی شال , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین بافنده , بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۷۹-۹۳
 31. محمدسعید عبدخدائی , بهروز مهرام , زهرا ایزانلو , بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۴۵-۵۵
 32. حسین خادمیان , سیدعلی کیمیایی , محمدسعید عبدخدائی , کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان , خانواده و پژوهش , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۲۱-۱۴۰
 33. محمدسعید عبدخدائی , ابوالفضل غفاری , بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۱۱-۲۲۷
 34. محمدسعید عبدخدائی , علی اکبر سیف , یوسف کریمی , اسماعیل بیابانگرد , تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۵-۲۰
 35. محمدسعید عبدخدائی , بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۴, صفحه ۲۱۳-۲۳۴