1. عادله کریمی , محمدسعید عبدخدائی , اثر بخشی آموزش فراشناختی بر کاهش اضطراب و بهبود راهبردهای کنترل فکر در داتش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر , سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
 2. عادله کریمی , محمدسعید عبدخدائی , اثر بخشی مداخله گروهی فراشناختی بر فرانگرانی و باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال مختلط اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی , سومین کنفرانس روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
 3. بی بی فاطمه فاطمی فر , علی مشهدی , محمدسعید عبدخدائی , محمد رضا فیاضی بردبار , آلودگی ذهنی در اختلال وسواس – اجبار: بررسی فراوانی و شدت در نمونه ایران , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
 4. عفت سادات موسوی , محمدسعید عبدخدائی , تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر اضطراب مرگ سالمندان شهرستان قوچان , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 5. عفت سادات موسوی , محمدسعید عبدخدائی , تاثیرآموزش ذهن آگاهی بر باورهای فراشناختی سالمندان شهرستان قوچان , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 6. ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی , کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
 7. ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی , دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
 8. الهه عابدینی , محمدسعید عبدخدائی , میترا قدم خیر , رابطه شادکامی در زندگی و تمایل به ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه فردوسی مشهد , اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۹
 9. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی , چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 10. نجمه فضلعلی , محمدسعید عبدخدائی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی , چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 11. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , نقش احساس انسجام روانی در خودتنظیمی , چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 12. حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 13. حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 14. عفت لوخی , محمدسعید عبدخدائی , آزیتا کشاورز , علی اکبر ثمری , بررسی تاثیر آموزش جرات مندی گروهی توام با بازسازی شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 15. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
 16. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
 17. نجمه آزادفر , زهره سپهری شاملو , محمدسعید عبدخدائی , رابطه ابعاد خانوادگی و متغیر های جمعیت شناختی با هوش معنوی دانشجویان , ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۷
 18. فاطمه گرائلی , زهرا طبیبی , محمدسعید عبدخدائی , رابطه درک خطرات ترافیکی با آگاهی و پیروی از قوانین ترافیکی در کودکان پیش دبستانی , پنجمین همایش سالیانه دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 19. راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی , رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان , اولین همایش ملی روانشناسی سلامت , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۸
 20. محمدسعید عبدخدائی , یونس فاتحی , فرزاد پور غلامی , بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد , اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
 21. محمدسعید عبدخدائی , یونس فاتحی , حسن اسلامیان , پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان , یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 22. علی غنائی چمن آباد , مرضیه سروی , محمدسعید عبدخدائی , بررسی تاثیر تعاملی رواندرمانی بدنی و بیوفیدبک بر کنش عصب روانشناختی حرمت خود کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری , اولین همایش یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 23. پیمان هاشمیان , محمدسعید عبدخدائی , آفرین صادقی اردوبادی , بررسی بازی درمانی با رویکرد شناختی–رفتاری دردرمان اختلال اضطراب جدایی دختران 5 تا 6 سال شهرستان مشهد , همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
 24. مصطفی بلقان آبادی , الهام چاوشی , محمدسعید عبدخدائی , زکیه اولادی , جمشید نسل شاملو , بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندان شان , همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۹
 25. فاطمه غفرانی , محمدسعید عبدخدائی , مصطفی بلقان آبادی , بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان , بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۱۲
 26. راشین صبری نظرزاده , محمدسعید عبدخدائی , رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با راهبردهای مقابله ای , سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 27. مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان , اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 28. مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان , اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 29. مرضیه سروی , علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی , حمید رضا طاهری تربتی , مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 30. علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی , مرضیه سروی , مقایسه میزان حرمت خود مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری (SLD) با حرمت خود مادران کودکان عادی , اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
 31. مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی , عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱